dimarts, 20 de febrer del 2024

TERCER CICLE: ESTACIONS D'APRENENTATGE


ESTACIONS D’APRENENTATGE

Al llarg d’aquest trimestre el tercer cicle de primària hem iniciat les estacions d’aprenentatge a llengua catalana. Les estacions ens permeten optimitzar l’aprenentatge dels continguts treballats a la matèria mitjançant el joc i fomenten allò que millor se li dona a cada alumne. En aquestes activitats treballem una metodologia activa on potenciem la participació, la col·laboració i l’aplicació dels coneixements de cada persona.